Kích hoạt ParentVUE - Hướng dẫn

Đây là bản trình chiếu hướng dẫn bạn qua các bước đầu tiên để kích hoạt tài khoản ParentVUE.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT-h–e6GToq6dISCfA_iw7Aq2dbme7KHlUfRZQJGnML6JhNpdy6AK–lDBIOIYCI9-mm3jI9MD1xwz/pub?start=true&loop=true&delayms=15000

 

Cảm ơn các nhân viên tại Carlin Springs về khuôn khổ ban đầu cho bài thuyết trình.