Không có Trường học - Thứ Hai, ngày 17 tháng XNUMX - Kỳ nghỉ Ngày Tổng thống

Hình ảnh ngày tổng thống

 

Trường Công lập Arlington đóng cửa vào Thứ Hai ngày 17 tháng 2020 năm XNUMX để nghỉ lễ Ngày Tổng thống.

Chúng ta sẽ thấy mọi người tươi sáng và sớm vào sáng thứ Ba.