Tuần Bữa sáng của Trường Quốc gia - Bữa sáng Miễn phí

Barrett tự hào được tham gia Tuần lễ Bữa sáng dành cho Trường học Quốc gia. Mỗi học sinh có thể thưởng thức bữa sáng bổ dưỡng miễn phí vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm.

Bạn có biết - những học sinh ăn sáng ở trường:

  • Điểm cao hơn 17.5% trong các bài kiểm tra toán chuẩn hóa
  • Hoạt động tốt hơn trên nhiều chỉ số so với các đồng nghiệp không ăn sáng
  • Cho thấy cải thiện tình trạng đi học, hành vi và giảm đi trễ
  • Học sinh ăn sáng sẽ chú ý và ghi nhớ tốt hơn

Nguồn: Chia sẻ Sức mạnh của Chúng tôi, Quỹ Sodexo, Hội đồng Nghiên cứu & Hành động Thực phẩm, Hội đồng Sữa Quốc gia

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn bữa sáng và bữa trưa trong Trường Công lập Arlington tại đây https://www.apsva.us/food-and-nutrition-services/

Thông tin về Tuần lễ ăn sáng ở trường quốc gia https://schoolnutrition.org/Meetings/Events/NSBW/2020/