Ông Littman được bổ nhiệm làm Trợ lý Hiệu trưởng Trường Tiểu học Barrett

Amin Littman

Ông Littman là Giáo viên Giáo dục Đặc biệt tại Barrett và là Trợ lý Hiệu trưởng Lâm thời kể từ tháng 2020 năm XNUMX. Ông đã phát triển mối quan hệ bền chặt với nhân viên, gia đình và học sinh của Barrett trong thời gian ở đây và từng là chủ tịch bộ phận giáo dục đặc biệt và giáo viên chính. Đọc thêm về ông Littman.