Gặp bà Sohr, Hiệu phó

Trường Tiểu Học Barrett có một hiệu phó mới, bà Sohr. Cô đã dành vài phút để ngồi xuống với một vài sinh viên Barrett và trả lời các câu hỏi mà sinh viên có thể có.