Tiếp tục học hỏi trong kỳ nghỉ đông # 8

IMG_2043

 

Bạn đã bao giờ nhìn thấy tarantula sống chưa? Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con tarantula sống bắt con mồi và ăn nó chưa? Bạn có thể, nếu bạn đến thăm Vườn thú Côn trùng tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia. Họ cho ăn một trong những công thức nấu ăn của họ hầu như mỗi ngày và bạn có thể tận mắt chứng kiến. Chi phí là miễn phí.

https://naturalhistory.si.edu/events/live-tarantula-feedings-215

IMG_2035

Điều này diễn ra trong Vườn thú côn trùng sống. Có rất nhiều thứ để khám phá và xem tại Vườn thú côn trùng. Tìm Kiến Honeypot, ong đô thị và gián rít.

https://naturalhistory.si.edu/exhibits/o-orkin-insect-zoo