Tiếp tục Học hỏi Trong Kỳ nghỉ Đông # 12

 

Wow trong hình ảnh logo Worl

 

Quý bà & Vi trùng, Gặp gỡ Siêu bọ Supervillain!

hình thu nhỏ siêu vi trùng

Crabby Pee của bạn đang làm tôi sợ!

hình thu nhỏ tè bậy

Kiến Nổ!

Hình thu nhỏ kiến ​​bùng nổ

Đây là một số tập của Wow in the World. Đó là podcast dành cho gia đình trên NPR. Mỗi tập khoảng 30 phút. Bạn có thể nghe một tập khi đi ô tô ngắn để chạy việc vặt hoặc nghe một vài tập khi đi trên đường.

https://www.npr.org/podcasts/510321/wow-in-the-world

Sử dụng các liên kết đăng ký dễ dàng trên trang ở trên để thêm nó vào ứng dụng podcast trên Android hoặc iOS của bạn.