Tham gia với chúng tôi cho Đêm Khoa học!

Đêm Khoa học Gia đình, do Trung tâm Khoa học Trẻ em mang đến cho chúng tôi, sắp diễn ra tại Barrett !! Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện, vui lòng liên hệ với Ashley Hollander.

Đây sẽ là một sự kiện trực tiếp. 

Chúng tôi sẽ thiết lập 12 hoạt động thực hành để học sinh và gia đình của họ có thể tự do di chuyển trong phòng tập thể dục khi họ rảnh rỗi.

Chương trình Đêm Khoa học Gia đình của Trung tâm Khoa học dành cho Trẻ em cung cấp các hoạt động tương tác và hấp dẫn được thiết kế để kích thích học sinh và gia đình của họ về STEM. Đêm Khoa học Gia đình kết hợp việc học tập khoa học và gắn kết gia đình trong cộng đồng trường học. Đêm Khoa học Gia đình kỷ niệm năm thứ chín và vẫn là chương trình tiếp cận cộng đồng được yêu cầu và phổ biến nhất hiện nay!