Tham gia với chúng tôi cho Sự kiện tại Tòa thị chính Cộng đồng về Lạm dụng Chất gây nghiện

Các nhà lãnh đạo cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các quan chức thực thi pháp luật sẽ thảo luận về cách mà ma túy và đại dịch opioid đang ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta. Kiểm duyệt bởi Jim Handly, NBC4 News. Thứ Năm, ngày 12 tháng 7, ngày 8-30: 1015 tối Thư viện Trung tâm (XNUMX N. Quincy St) Mở cửa miễn phí cho công chúng.

Tòa thị chính 10.12.17 Tiếng Anh

Tòa thị chính 10.12.17 Tiếng Tây Ban Nha