Nhanh lên cho người trông coi của chúng tôi!

Hôm nay chúng tôi kỷ niệm Ngày giám hộ. Chúng ta thực sự cần kỷ niệm họ MỖI ngày vì ngay cả khi chúng ta không đi học, họ vẫn ở đây để dọn dẹp, sửa chữa và giữ cho trường của chúng ta an toàn. Hãy nghe nó cho José, Rodolfo, Blanca và Moises.