George Mason Road Closure

Đường George Mason. hướng về phía bắc sẽ bị đóng cửa để xây dựng. Đường bị đóng từ Park Dr. đến Carlin Springs Rd. Vui lòng chuẩn bị cho lưu lượng truy cập được sao lưu trên George Mason. Màu đỏ hiển thị việc đóng cửa và màu vàng cho biết nơi giao thông sẽ được định tuyến lại. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật về thời điểm con đường sẽ được mở lại.

  • Các vỉa hè và lối đi bộ sẽ vẫn mở trong quá trình xây dựng.
  • Công việc sẽ kéo dài khoảng 2-3 tuần và sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều
  • Tất cả các làn đường sẽ được thông xe vào buổi tối sau 4 giờ chiều và buổi sáng trước 9 giờ sáng.

Bản đồ cho thấy đường North George Mason Drive sẽ bị đóng từ Park Drive đến Carlin Springs Road. Đường vòng là rẽ phải trên Park Drive, trái trên Đường Carlin Springs, sau đó quay lại phải vào George Mason