sách điện tử suốt cả mùa hè!

Mặc dù iPad không ở nhà, điều đó không có nghĩa là bạn không thể đọc sách điện tử! Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách truy cập sách điện tử - chỉ cần cài đặt ứng dụng MackinVIA từ kho ứng dụng trên thiết bị cá nhân của bạn và sau đó làm theo các bước sau. Chúc bạn đọc vui vẻ!

Sách điện tử và Sách điện tử trên iPad - MackinVIA từ Thư viện KWB on Vimeo.