Dũng Beetle Derby, Arctic Fox Snowboarding, và Beaver Bad Bridge

Trong Kỳ nghỉ Đông, chúng tôi sẽ xem lại một số bài đăng yêu thích của chúng tôi về các tài nguyên dành cho bạn và gia đình bạn. Một số ngày có thể đã thay đổi đối với một số tài nguyên, vì vậy hãy theo các liên kết để xem thông tin cập nhật.


Hãy nhìn vào Trẻ em địa lý quốc gia trang web chúng tôi vừa thêm vào Trang Học liệu Hè. Nó có một số trò chơi tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi Bug Bash, một trò chơi quan sát tốt. Đọc hướng dẫn để biết cách sử dụng nhện vàng và rồng bay giúp đạt điểm cao. Nếu bạn thích Angry Birds, nhưng nghĩ rằng nó có thể bị quá nhiều thứ tương tự sau một thời gian, hãy thử tham gia Dung Beetle Derby. Trò chơi này có khả năng giải quyết vấn đề, kỹ thuật và POO !.

 

Đồ họa của Dũng Beetle Derby

Bài gốc  http://barrett.apsva.us/post/staff_blog_post/are-you-ready-fo…on-and-adventure/