Đội hình thiết kế

thiết kế ảnh chụp màn hình đội

Năm mới, trang web mới - Đây là trang web mà chúng tôi chưa giới thiệu trước đây - Đội hình thiết kế toàn quốc. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều cảm hứng cho dự án STEAM Night. Họ giới thiệu video, thử thách thiết kế và trò chơi. Các hoạt động bao gồm các chủ đề khoa học như điện, âm thanh / âm nhạc, thể thao / trò chơi và hoạt động xanh. nhiều việc cần làm rất đơn giản và có thể được thực hiện với những vật dụng bạn đã có trong tay.

Lưu ý: Đêm STEAM là Thứ Năm ngày 19 tháng 6 từ 8 - 2020 giờ tối, năm XNUMX

Kiểm tra các liên kết sau

https://pbskids.org/designsquad/

https://pbskids.org/designsquad/parentseducators/resources/index.html

https://www.pbslearningmedia.org/collection/design-squad/