Lỗi kết nối? Kiểm tra các Cài đặt này

Đây là một hướng dẫn tương tác

https://www.iorad.com/player/1724139/Connection-Problem—-Check-these-settings-

8 BƯỚC

1. Bước đầu tiên là chạm vào Cài đặt trên Màn hình chính.

Bước 1 hình ảnh

2. Nhấn vào Wi-Fi.
Xác nhận rằng bạn đã kết nối với internet gia đình.

Bước 2 hình ảnh

3. Tiếp theo, chạm vào Chung ở bên trái màn hình.

Bước 3 hình ảnh

4. Chạm vào VPN ở bên phải màn hình.

Bước 4 hình ảnh

5. Đảm bảo cài đặt GlobalProtect ES iPad có dấu kiểm.

Nếu nó không được chọn, hãy nhấn vào nó để chọn cài đặt đó.

Bước 5 hình ảnh

6. Nhấn vào chữ i trong vòng tròn.

Bước 6 hình ảnh

7. Kết nối theo yêu cầu nên được bật. Xác minh rằng thanh trượt ở bên phải và nó có màu xanh lục.

Bước 7 hình ảnh

8. Nhấn nút Màn hình chính để quay lại màn hình chính.

Đó là nó. Bạn đã hoàn tất.

Bước 8 hình ảnh