Hãy đến gặp giáo viên của bạn!

 

Open House

Thứ Năm, ngày 31 tháng 9, từ 11-31 giờ sáng là ngày mở cửa của chúng tôi dành cho các gia đình. Học sinh và phụ huynh có thể đến gặp giáo viên của mình và tìm hiểu xem bạn cùng lớp của mình là ai! Chúng tôi mong được gặp bạn vào ngày XNUMX.