Kỷ niệm Tháng Lịch sử Phụ nữ

Học sinh lớp 4 đã nghiên cứu những người phụ nữ nổi tiếng và liệt kê ba sự thật. Các dự án cuối cùng của họ có trong thư viện cho tất cả sinh viên và nhân viên xem!

Một bảng thông báo có đầy đủ thông tin về những người phụ nữ nổi tiếng trong Tháng Lịch sử Phụ nữ

Vào ngày 23 tháng XNUMX, Độc giả lưu động đã đến lớp học để đọc sách về phụ nữ. Kiểm tra các hình ảnh dưới đây!