Đặc sắc

Dịch vụ Bữa ăn Mùa hè

Địa điểm nhận bữa ăn của Barrett sẽ mở cửa để phân phát thực phẩm từ 11 giờ sáng đến trưa thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 7 tháng Bảy.

Gặp gỡ nhân viên Thứ Hai - Meaghan Heiges

Tôi gia nhập đội ngũ nhân viên của Barrett vào năm 2004 với tư cách là Chuyên gia đọc. Trước đó, tôi đã dạy lớp 2, lớp 3 và lớp 4 ở Baltimore County trong khi tham gia các lớp học để lấy bằng Thạc sĩ ở…