Hổ Barrett! Chúng tôi vẫn đứng

Barrett Tigers, chúng tôi nhớ bạn và yêu bạn. Hãy nghỉ ngơi và khiêu vũ với chúng tôi!