Đêm khoa học gia đình Barrett! Thứ Năm ngày 16 tháng 6 từ 7-30:XNUMX chiều

Chúng tôi mong muốn được gặp những chú hổ Barrett của chúng tôi trong Đêm Khoa học Gia đình với Trung tâm Khoa học dành cho Trẻ em. Học sinh phải tham dự với một người lớn. Sự kiện đang được tổ chức tại Barrett Gym. Tham gia với chúng tôi bất cứ lúc nào từ 6:00 chiều - 7:30 tối.

Thực hiện theo điều này để liên kết đến ảnh và video từ các Đêm khoa học gia đình và STEAM trước đây của Barrett.