Barrett tôn vinh nhà tâm lý học Katie Hyder của chúng tôi

Chúng tôi đánh giá cao nhà tâm lý học Katie Hyder của trường Barrett trong thời gian Tuần lễ Tâm lý học Học đường Quốc gia Ngày 7-11 tháng XNUMX, với chủ đề Cùng nhau chúng ta tỏa sáng. Tại APS, các nhà tâm lý học học đường mang đến trình độ chuyên môn cao trong việc hỗ trợ các nhu cầu toàn diện của học sinh, được cá nhân hóa phù hợp với từng bối cảnh và tình huống cụ thể. Họ hỗ trợ các nhóm của trường trong việc giải quyết các thách thức học tập, các hành vi hoặc các nhu cầu xã hội-tình cảm. Vui lòng sử dụng #SchoolPsychWeek trên mạng xã hội để tham gia cuộc trò chuyện.

Biểu trưng của Tuần lễ nhà tâm lý học
Tuần tâm lý học đường