Barrett Book Blast - Thứ sáu hàng tuần trong mùa hè này

Học sinh nghe một thủ thư đọc một câu chuyện.

 

Book Blast là một thư viện cho mượn sách trong khu phố mùa hè do Giáo viên Barrett điều hành dành cho Học sinh Barrett tại Trung tâm Cộng đồng Gates of Ballston.

Học sinh và gia đình của họ sẽ nghe những cuốn sách và bài hát do Thủ thư Công cộng Arlington hướng dẫn và mượn sách từ bộ sưu tập của chúng tôi.

Địa điểm: Cổng của Trung tâm Ballston Rinker

Thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng XNUMX

3:00 chiều - 4:00 chiều