Thay đổi lịch trình kiểm tra không có triệu chứng

Ngày và giờ thử nghiệm mới của chúng tôi là vào các ngày Thứ Năm, từ 8:00 sáng đến 10:00 sáng.  Vị trí thử nghiệm sẽ gần cửa chính. Do thời gian thay đổi, chúng tôi yêu cầu tất cả các gia đình đăng ký tham gia kỳ kiểm tra hàng tuần để con họ được kiểm tra trước khi vào tòa nhà vào buổi sáng.

Hiện đã có các biểu mẫu đồng ý MỚI và bắt buộc đối với các gia đình muốn chọn tham gia. Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ chọn tham gia vì đây đã được chứng minh là một chiến lược hiệu quả cao để phát hiện sớm các trường hợp dương tính.