Văn nghệ trong Tháng tựu trường

Barrett kỷ niệm Nghệ thuật trong tháng này! Xem tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của các sinh viên Barrett được trưng bày ở hành lang chính. Liên kết sau hiển thị lịch các hoạt động diễn ra trong APS trong tháng XNUMX https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2023/02/Online-March-is-Arts-Flyer-FY23-1.pdf