Quy trình xác minh trực tuyến hàng năm (AOVP) & StudentVUE * Cập nhật *

Biểu trưng của APS School Talk

Khi bạn chuẩn bị nhập học, vui lòng lưu ý những thay đổi sau đây đối với Quy trình Xác minh Trực tuyến Hàng năm (AOVP) và StudentVUE:

Một bản cập nhật đã được thực hiện cho AOVP, vì vậy khi đăng nhập vào ParentVUE, các gia đình sẽ phải chọn tùy chọn “Xác minh trực tuyến” ở góc trên bên phải của màn hình chính ParentVUE. Ngoài ra, một video hướng dẫn hiện có sẵn trên trang web AOVP hướng dẫn các gia đình từng bước thực hiện quy trình và giải thích các màn hình khác nhau.

Mỗi năm học sinh phải đồng ý với Chính sách sử dụng được chấp nhận của APS I-9.2.5.1. Đây vừa là yêu cầu của tiểu bang vừa là một lời nhắc nhở tốt cho học sinh của chúng ta để an toàn khi chúng sử dụng công nghệ và internet. Năm nay, chúng tôi sẽ thu thập sự thừa nhận đối với thỏa thuận này thông qua StudentVUE bằng cách sử dụng một quy trình tương tự như AOVP. Xác nhận này sẽ được thêm vào StudentVUE vào cuối tuần này. Gia đình không cần phải làm gì, nhưng APS muốn thông báo cho bạn về sự thay đổi này.