Tháng: Tháng 6 2022

sách điện tử suốt cả mùa hè!

Mặc dù iPad không ở nhà, điều đó không có nghĩa là bạn không thể đọc sách điện tử! Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách truy cập sách điện tử - chỉ cần cài đặt ứng dụng MackinVIA từ kho ứng dụng trên thiết bị cá nhân của bạn và sau đó làm theo các bước sau. Chúc bạn đọc vui vẻ! Sách điện tử và Sách điện tử trên iPad - MackinVIA từ Thư viện KWB trên Vimeo.

Cảm ơn Lớp 5!

Năm nay trong thư viện, các học sinh lớp 5 đã làm việc về các giải pháp môi trường và gửi chúng cho Earthforce và chương trình Chăm sóc lưu vực đầu nguồn của chúng tôi. Học sinh - Đã xác định một vấn đề môi trường Đưa ra các giải pháp. Gửi ý tưởng cho Arlington Parks and Rec. và cuộc thi EarthForce Caring for Our Watersheds Kết quả là các học sinh lớp 5 đã trồng được 2 cây tại […]