Tháng: Tháng Một 2022

Thay đổi lịch trình kiểm tra không có triệu chứng

Ngày và giờ thử nghiệm mới của chúng tôi là vào các ngày Thứ Năm, từ 8:00 sáng đến 10:00 sáng. Vị trí thử nghiệm sẽ gần cửa chính. Do thời gian thay đổi, chúng tôi yêu cầu tất cả các gia đình đăng ký tham gia kỳ kiểm tra hàng tuần để con họ được kiểm tra trước khi vào tòa nhà vào buổi sáng. MỚI […]

Chọn tham gia cảnh báo văn bản APS

Bước 1: Đảm bảo trường của bạn có số điện thoại di động của bạn trong cơ sở dữ liệu của họ, được chỉ định là điện thoại di động. (Số điện thoại di động của bạn có thể đã được liệt kê dưới dạng số nhà hoặc số cơ quan của bạn, nhưng nó cũng phải được liệt kê riêng biệt dưới dạng điện thoại di động để nhận tin nhắn.)

Bước 2: Soạn chữ CÓ gửi 67587 để chọn tham gia.