Tháng: Tháng 7 2021

Dịch vụ Bữa ăn Mùa hè

Địa điểm nhận bữa ăn của Barrett sẽ mở cửa để phân phát thực phẩm từ 11 giờ sáng đến trưa thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 7 tháng Bảy.