Tháng: Tháng Hai 2021

Gia đình kết hợp / đồng thời Barrett cấp 2

Kính gửi các gia đình kết hợp / đồng thời Barrett cấp 2,
Chúng tôi rất vui mừng chào đón học sinh của bạn trở lại với Cấp độ 2 - Hướng dẫn kết hợp trực tiếp hoặc kết hợp / đồng thời.
Dưới đây là một số hạng mục quan trọng cho sự bắt đầu của Cấp độ 2 Trở lại Trường học tại Barrett: