Tháng: Tháng Mười Một 2020

Sức mạnh của khả năng - Tuần lễ nhà tâm lý học trường quốc gia

Trong tuần lễ từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 2020 năm XNUMX, các trường học trong cả nước sẽ tổ chức Tuần lễ Tâm lý học Học đường Quốc gia để nêu bật công việc quan trọng của các nhà tâm lý học học đường và các nhà giáo dục khác để giúp tất cả học sinh phát triển.

Tháng XNUMX là Tháng Gia đình Tham gia Giáo dục

Tháng Tham gia của Gia đình vào Giáo dục là cơ hội để nhận ra tầm quan trọng của gia đình và trường học cũng như công việc đang được thực hiện trên toàn Khối thịnh vượng chung để đảm bảo rằng chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả trẻ em.