Tháng: May 2020

Ragan Sohr được Bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Barrett

Tại Cuộc họp Hội đồng Trường ngày 21 tháng 2020 năm 2019, Ragan Sohr được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kate Waller Barrett. Bà Sohr đã giữ quyền Hiệu trưởng Tạm thời của Trường Tiểu học Barrett từ tháng XNUMX năm XNUMX. Từ trang nhân viên của Bà Sohr “Là một nhà giáo dục, tôi có niềm đam mê và chuyên môn trong việc giải quyết các nhu cầu độc đáo và đa dạng của […]

Hội đồng quản trị trường Arlington đặt tên Giám thị mới sau khi tìm kiếm trên toàn quốc

… Hội đồng Trường Arlington đã bổ nhiệm Tiến sĩ Francisco Durán làm Giám đốc mới của Trường Công lập Arlington (APS). Ban Giám hiệu đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm sau một cuộc tìm kiếm trên toàn quốc kéo dài XNUMX tháng…