Tháng: Tháng Một 2020

Dũng Beetle Derby, Arctic Fox Snowboarding, và Beaver Bad Bridge

Nếu bạn thích Angry Birds, nhưng nghĩ rằng nó có thể quá giống nhau sau một thời gian, hãy thử tham gia Dung Beetle Derby. Trò chơi này có khả năng giải quyết vấn đề, kỹ thuật và…

Đội hình thiết kế

Năm mới, trang web mới - Đây là trang web mà chúng tôi chưa từng giới thiệu trước đây - Design Squad Nation. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều cảm hứng cho dự án STEAM Night. Họ giới thiệu video, thử thách thiết kế và trò chơi. Các hoạt động bao gồm các chủ đề khoa học như điện, âm thanh / âm nhạc, thể thao / trò chơi và hoạt động xanh. nhiều việc cần làm là […]