Tháng: Tháng Mười 2019

Gặp gỡ nhân viên - Gisela Caballero

¡Hola! Tôi llamo Gisela Caballero. Tôi sinh ra ở Buenos Aires, Argentina. Năm 11 tuổi, tôi đến Hoa Kỳ và học trường Tiểu học Randolph, Trung học Thomas Jefferson và Trung học Wakefield. Năm 2004, tôi lấy bằng Cử nhân với chuyên ngành