Tháng: April 2019

Bài đăng trên blog của Hiệu trưởng tháng XNUMX

Các gia đình thân mến, Traduccion en espanol khinh thường de ingles. Tôi xin lỗi vì bài đăng trên blog này hơi muộn, nhưng tôi đã hy vọng có một số cập nhật liên quan đến sân cỏ. Việc lắp đặt sân cỏ đã bắt đầu kể từ ngày 3 tháng 2019 năm XNUMX! Chúng tôi khá hào hứng và chúng tôi đang theo dõi để đảm bảo rằng không có bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động giải lao, nhưng […]

Bảng câu hỏi về giao thông vận tải mở đến ngày 12 tháng XNUMX

Các bên liên quan được mời cung cấp phản hồi về trải nghiệm của họ với vận tải bằng xe buýt APS và chia sẻ suy nghĩ của họ về cơ hội giải quyết những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt. Cho dù học sinh của bạn hiện đang đi xe buýt hay bạn muốn biết cách xác định tình trạng đủ điều kiện đi xe buýt, hoặc học sinh của bạn đã từng đi xe buýt hoặc có thể đi xe buýt trong tương lai, chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​của bạn.