Tháng: Tháng 3 2019

Tháng 2019 năm XNUMX Bài đăng trên blog của Hiệu trưởng - Cập nhật sân chơi, Thủ tục sa thải, Gây quỹ PTA!

Các gia đình thân mến, tôi rất vui khi được viết thông báo rằng một lần nữa chúng tôi có thể truy cập vào blacktop cho học sinh. Tuần trước, chúng tôi bắt đầu có nó vào giờ giải lao. Điều này làm tăng đáng kể không gian vui chơi của chúng tôi cho học sinh vào giờ ra chơi, và tôi nghĩ rằng đó là một sự nhẹ nhõm rất lớn đối với mọi người. Các sinh viên đã được […]