Tháng: Tháng Mười Hai 2018

Tiếp tục Học hỏi Trong Kỳ nghỉ Đông # 2

Đêm STEAM là ngày 21 tháng XNUMX và mặc dù điều đó có vẻ như còn rất lâu kể từ bây giờ, nhưng nó sẽ ở đây trước khi chúng ta biết. Nếu bạn muốn thực hiện một dự án cần thời gian, bạn cần phải lập kế hoạch cho nó ngay từ bây giờ. Các dự án Khoa học liên quan đến việc phát triển tinh thể hoặc trồng cây sẽ mất một khoảng thời gian. Vì vậy, chúng tôi […]

Tiếp tục Học hỏi Trong Kỳ nghỉ Đông # 1

Hãy theo dõi trang web của chúng tôi https://barrett.apsva.us và luồng Twitter chính của chúng tôi @BarrettAPS để biết điều gì đó mới gần như mỗi ngày của Kỳ nghỉ Đông.