Tháng: Tháng 7 2018

Cập nhật và thay đổi về nhân sự - tháng 2018 năm XNUMX

Mùa hè đang diễn ra tốt đẹp, chúng tôi đang chuẩn bị khai giảng lớp học hè, và chúng tôi đang làm việc để chuẩn bị mọi thứ cho mùa thu và khai giảng lại. Tôi muốn chia sẻ những thông tin cập nhật liên quan đến việc bố trí nhân sự cho Trường Tiểu Học Barrett của chúng tôi vào mùa thu vì hiện tại là vào đầu tháng Bảy.