Tháng: April 2018

Kỷ niệm Ngày Trái đất với SCA

1. Ngày 20 tháng 22 là NGÀY TRÁI ĐẤT BARRETT CELEBRATES (ngày thực tế là ngày 21 Chủ Nhật) Mọi người mặc áo thun XANH LÁ và / hoặc XANH LÁ (áo thun Barrett Official Tied-Dyed) vào ngày hôm đó. Sau đó, mọi người được khuyến khích đến với BARRETT GARDEN DAY vào ngày 2 tháng XNUMX !! XNUMX. Bài thơ NGÀY TRÁI ĐẤT! Mọi người được khuyến khích viết một bài thơ về trái đất / thiên nhiên / mùa xuân và bất cứ điều gì khác […]