Tháng: Tháng Hai 2018

Đêm Liên Phi

KOOL ĐỂ ĐƯỢC

Tháng này, chúng tôi tổ chức lễ KOOL TO BE KIND tại Trường Tiểu học Barrett. Barrett sẽ tham gia sự kiện quốc gia 'Thử thách tử tế vĩ đại', liên quan đến việc sinh viên và nhân viên hoàn thành danh sách kiểm tra 25 hành vi tử tế trong suốt tháng Hai. Cha mẹ Barrett có thể giúp đỡ bằng cách nói chuyện với học sinh của họ về những việc làm tốt nhỏ […]