Tháng: Tháng Một 2018

Thông điệp từ Y tế học đường

Kính gửi Gia đình và Nhân viên APS: Mùa Cúm và Norovirus đã đến. Mặc dù cúm thường gây ra các triệu chứng về đường hô hấp và norovirus gây ra nôn mửa và tiêu chảy đột ngột, cả hai đều dễ dàng lây lan từ người này sang người khác. Để bảo vệ cả bạn và những người khác và giảm thiểu bệnh tật trong trường học, y tế trường học yêu cầu bạn thực hiện những điều sau […]