Tháng: Tháng Mười Một 2017

Tháng Mười Một 2017

Kính gửi các gia đình - Vamos a traducer en español khinh thường de ingles. Quý đầu tiên đã kết thúc, và học sinh đang học tốt trong quý thứ hai. Tại Barrett, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng “Tư duy phát triển” trong toàn bộ cộng đồng của chúng tôi. Tư duy phát triển đề cập đến niềm tin rằng sai lầm là do học tập và chúng ta trưởng thành khi […]

Đồng xu cho chó con Puerto Rico

    Barrett SCA đã bỏ phiếu để gây quỹ cho các nạn nhân của cơn bão Maria tàn phá Puerto Rico gần đây. Hội đồng sinh viên đang làm việc với Lucky Dog Animal Rescue ở Arlington để gây quỹ cho các đối tác và cha mẹ nuôi của họ làm việc với hoạt động cứu trợ động vật ở Puerto Rico. Các sinh viên rất hào hứng với […]