Tháng: Tháng Mười 2016

Những chú hổ Barrett "có chân" để đọc!

Read-a-Thon là ở đây! Học sinh của bạn lẽ ra phải mang về nhà một tờ rơi Read-a-Thon vào thứ Hai cùng với mã cá nhân của mình. Một tờ rơi nhắc nhở đã về nhà hôm nay. Nếu bạn không thể tìm thấy mã của học sinh, hãy liên hệ với tôi tại traceylaughlin@yahoo.com. Vui lòng giúp học sinh của bạn thiết lập trang của họ vào cuối tuần này để họ sẵn sàng đọc vào thứ Hai. Tặng kem, […]