Tháng: September 2016

Cập nhật Barrett tháng XNUMX!

Các gia đình thân mến - Thật là một khởi đầu năm mới tuyệt vời! Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ và học sinh được tham gia vào các trải nghiệm học tập kích thích tư duy trong các lớp học của họ. Các học sinh toán lớp K, lớp 1 và lớp 2 đang bắt đầu khối toán với “các bài nói về số”, trong đó giáo viên thăm dò suy nghĩ của học sinh để tìm ra các chiến lược cho phép tính nhẩm. Thứ ba và […]