TRÀ TÌNH NGUYỆN 2019 / TÉ DE LOS TÌNH NGUYỆN 2019

Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi trân trọng cảm ơn những món quà về thời gian và tài năng mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi. _____________________________________

Thứ Sáu, ngày 7 tháng Sáu 9:30 - 10:15 sáng Nhà ăn của Trường Tiểu học Barrett

_____________________________________

“Biểu hiện cuối cùng của sự hào phóng không phải là cho đi những gì bạn có, mà là cho đi con người của bạn” - Johnnetta B. Cole


Acompáñenos para expresarle nuestro aprecio por el talento y el tiempo que usted nos ha Cống hiến. ___________________________________________________________

Viernes, 7 de junio 9:30 - 10:15 sáng En la cafetería de la escuela

____________________________________________________________

“La máxima expresión de la generosidad no está en dar lo que tienes, sino en dar lo que eres.” - Johnnetta B. Cole

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

bàn tay tạo thành với nhau bằng sơn màu đỏ

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: