Buổi Làm việc của Ban Giám Hiệu về Tiến Trình Ranh Giới Trường Tiểu Học

Để xem trực tiếp các Buổi Làm việc của Ban Giám hiệu, vui lòng truy cập https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/watch-live-work-sessions/

Để biết thêm thông tin về Tiến trình Ranh giới Trường Tiểu học Mùa thu 2020, vui lòng truy cập: https://www.apsva.us/engage/Fall2020ElementaryBoundaries/

Vui lòng gửi câu hỏi và nhận xét đến: tham gia@apsva.us

 

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: