Cuộc Họp Ban Giám Hiệu về Ranh Giới Trường Tiểu Học Đề Xuất Của Giám Đốc Học Khu

Để xem trực tiếp các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hãy truy cập https://www.apsva.us/school-board-meetings/watch-school-board-meetings/

Để biết thêm thông tin về Tiến trình Ranh giới Trường Tiểu học Mùa thu 2020, vui lòng truy cập: https://www.apsva.us/engage/Fall2020ElementaryBoundaries/

Vui lòng gửi câu hỏi và nhận xét đến: tham gia@apsva.us

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: