Open House để gặp gỡ giáo viên, trợ lý và các nhân viên khác

Đồ họa Open House

Tham gia với chúng tôi vào Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 bất kỳ lúc nào từ 00:11 sáng đến 00:XNUMX để gặp gỡ các giáo viên và trợ lý cho năm học sắp tới.

Chúng tôi sẽ có nhân viên sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh kích hoạt tài khoản ParentVUE của họ.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Đồ họa Open House

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: