Chương trình học tập Thứ sáu, ngày 12 tháng XNUMX

  • Buổi giới thiệu học tập sẽ diễn ra trước giờ học vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 từ 45:8 sáng đến 20:XNUMX sáng
  • Trưng bày nhằm trưng bày bất kỳ loại tác phẩm nào mà học sinh tự hào được chia sẻ. Một số ví dụ từ năm ngoái là: sổ tay viết / bài viết đã xuất bản, dự án iPad, sổ ghi chép đọc, dự án khu vực nội dung / gói tin / sáng tạo, tác phẩm nghệ thuật
  • Các thủ tục ăn sáng bình thường sẽ được áp dụng, mặc dù học sinh sẽ được khuyến khích ăn sáng và đi ăn sáng nếu muốn có thêm thời gian để thể hiện việc học của mình
  • Để đảm bảo an toàn cho học sinh của chúng tôi, phụ huynh sẽ được cung cấp một bảng tên đặc biệt cho ngày hôm đó.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Đồ họa trưng bày học tập

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: