Lễ kỷ niệm tháng lịch sử đen tại Barrett

Tham gia cùng chúng tôi trong Thư viện Barrett vào Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 từ 30:7 - 30:XNUMX tối để kỷ niệm Tháng Lịch sử Đen. Chúng ta sẽ bắt đầu đêm với Bảo tàng Di sản Da đen của Arlington, tìm hiểu về một số người Arlingtonians nổi tiếng và vai trò của Arlington trong phong trào dân quyền. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai người Virginia nổi tiếng - Maggie Walker và Arthur Ashe Jr. Học sinh sẽ tự làm heo đất và / hoặc vợt tennis để tưởng nhớ Maggie Walker và Arthur Ashe Jr. Hãy tham gia khi chúng ta tìm hiểu về Arlington và Virginia lịch sử!

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: