Đêm thông tin về trường mẫu giáo Barrett

Barrett sẽ theo dõi Đêm Thông tin Mẫu giáo APS bằng Buổi Thông tin Mẫu giáo được thiết kế riêng của chúng tôi vào Thứ Hai, ngày 22 tháng Hai từ 7: 00-8: 00 tối (đánh dấu vào lịch của bạn). Tham gia với chúng tôi để hầu như tìm hiểu về một ngày trong cuộc đời của một học sinh Mẫu giáo tại Barrett! Hãy nói với bạn bè và hàng xóm của bạn nhưng xin hãy nhớ rằng, Barrett là một trường lân cận trừ khi học sinh đang theo học một trong các chương trình giáo dục đặc biệt trên toàn quận hoặc lớp Montessori 3-5 năm của chúng tôi (Thông tin tuyển sinh Montessori).

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Đêm thông tin mẫu giáo

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: